THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM 2016 – 2017 HỆ CHÍNH QUI

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm 2016 –  2017 của bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui được Ban giám hiệu phê duyệt. Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm 2016 – 2017 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:

    Tất cả Sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính qui tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước

  2. Thời gian thu học phí:

    Từ ngày 05/12/2016 đến 30/12/2016

Sinh viên có thắc mắc về học phí đề nghị liên hệ

Anh Lâm – ĐT 37755070

(Sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)